صلح و سازش دو طایفه بعد از سه سال اختلاف در پهره

به گزارش رسانک، روز ۲۴ اسفند ماه ۹۹، اختلاف طایفه” شه کرمزهی” و ایل “شیهکی” پس از ۳ سال به صلح و سازش ختم شد. 

این جلسه در مسجد الزهرای پهره با حضور ریش سفیدان، برخی روحانیون و معتمدین برگزار شد.

لازم به ذکر است ۱۷ اسفند ماه ۹۹ نیز دو طایفه عبدل زهی و شهرسان زهی با پادرمیانی معتمدین پس از ۳۰ سال اختلاف به صلح و سازش رسیدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*