افتتاح بند کمال خان در افغانستان/ نبود قدرت دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۹ مردم افغانستان با افتتاح بند (سد) کمال خان به جشن و پایکوبی پرداختند. 

بند کمال خان که بر روی رود هیرمند بنا شده است، به عقیده کارشناسان میتواند باعث رونق اقتصادی در غرب افغانستان گردد و این باعث مسرت و شادی مردم افغانستان گشته ولی این خبر برای مردم شمال بلوچستان منطقه سیستان که گرفتار بی آبی و طوفان های شن هستند هرگز خوشایند نبوده و اندک امیدهایی که مردم برای حیات دوباره در تالاب هامون داشتند نیز به یاس و ناامیدی گراییده است. 

افتتاح بند کمال خان در حالی انجام شده که هيچگونه واکنشی از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران و نماینده های حکومتی این منطقه از جمله حبیب الله دهمرده شاهد نبودیم. 

عدم قدرت دیپلماسی و مذاکره رژیم جمهوری اسلامی با دولت افغانستان باعث شده که حق آبه مردم شمال بلوچستان ضایع گردد.  

نرسیدن آب کافی به شمال بلوچستان باعث شده، بسیاری از روستاها خالی از سکنه شوند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*