دلایل ادامه کشتار سوختبران در بلوچستان توسط جمهوری اسلامی ایران

رسانک/ از دلایل عمده تداوم کشتار سوختبران و علت بی توجهی رژیم جمهوری اسلامی ایران به اعتراضات مردم بلوچ به این کشتار می توان به نوع حاکمیت نسبت به ملت بلوچ اشاره کرد. 

یک رژیم فاشیست و توتالیتر به هیچ یک از اصول حکومتی و قوانين بین المللی پایبند نیست. 

ناصر بلیده‌ای دبیر کل حزب مردم بلوچستان در مصاحبه با تلویزیون کلمه، برنامه “سیمای بلوچستان” به این موضوع پرداخته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*