وضعیت اسف بار خدمات شهری شهرداری چهبار در زمین های پست برق

ارسالی

وضعیت اسف بار خدمات شهری شهرداری چهبار در زمین های پست برق، واقع در فلکه هیئت سه نفره که باعث شرمساری هستش، با توجه به پیگیری های مستمر اهالی در سال جاری و سالهای گذشته هیچگونه ساماندهی توسط شهرداری برای جمع آوری زباله ها و نخاله های ساختمانی باقی مانده و آسفالت کوچه ها در این محوطه نگردیده است. 

از همینجا نارضایتی اهالی این منطقه را که بیش از ده سال میباشد در این منطقه زندگی میکنن را ابراز داشته به قول معروف صد رحمت به محله های روستایی و حاشیه شهر واقعاً جای افسوس دارد.

جالب اینجاست که دولت چشم طمع به منابع ارزشمند این شهر و دریای بلوچستان دوخته است و تلاش دارد با گسیل میلیون ها غیربومی، بلوچ را در اقلیت قرار بدهد.

کافی است بجای هزینه های اینچنینی به فراهم کردن بودجه هایی برای بهداشت و سلامت شهری و البته مسئولینی دلسوز بپردازد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*