غیربومیان تصميم گیرنده مسائل مهم بلوچستان!

رسانک/ روز پنجشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۹، سرکنسول کشور هندوستان، “جی پی سینگ” در مرکز بلوچستان شهر دُزاپ با احمدعلی موهبتی استاندار ضد بلوچ استان بلوچستان و سیستان دیدار و پیرامون تقویت روابط و مشترکات دو ایران و هندوستان گفت‌وگو کردند.

ایران قصد دارد طی قراردادی بندر چهبار را یک دهه به کشور هند اجاره بدهد. از سوی دیگر حضور چین و روسیه در آب‌های بلوچستان نیز می تواند منجر به تلف شدن سرمایه های این سرزمین شود. 

این مناصبات و قرادادها در حالی از سوی رژيم جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها انجام می شود که بلوچ ها هيچگونه سهمی نه در مذاکرات و نه در منافعِ به کارگیری این سرمایه ها و منابع ندارند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*