تخریب منازل مسکونی اهالی کورسر در شهرستان کنرک توسط ارگان های دولتی

به گزارش رسانک، روز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۹، ارگان های دولتی بدون حکم قضایی به روستای کَورسَر از توابع شهرستان کنرک یورش برده و منازل مسکونی اهالی این روستا را تخریب کرده اند.

این در حالیست که اهالی این روستا بیش از دو قرن است که در این زمین ها ساکن هستند.

در ویدیویی که یکی از ریش سفیدان و معتمدین این روستا منتشر کرده است، می گوید: “ما قبل از حکومت پهلوی بر این زمین ها ساکن بوده و هستیم و کسب و کار ما دامپروری است. در زمان پهلوی که پایگاه نیروی هوایی در این منطقه احداث شد، روستای ما به بیرون از فنس پایگاه به همراه ساخت منزل توسط حکومت وقت منتقل شد و از آن زمان ما در این منقطه ساکن هستیم.”

این شهروند در ادامه می‌گوید: “هنوز هم قبرستان قدیم روستا در پایگاه نیروی هوایی وجود دارد و همه فرماندهان نیروی هوایی از وضعیت زندگی و سکونت ما مطلع هستند.”

با توجه به مکاتبات انجام شده به دادستانی، دادگاه نظامی و … اما ارگان های دولتی و البته به گفته برخی از اهالی این روستا نیروی هوایی نیز در تخریب منازل مسکونی دخیل هستند که بدون حکم قضایی اقدام به تخریب کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*