گسترش اعتراضات مردمی در کوهستک

خبر فوری

رسانک/ امروز جمعه ۲۲ اسفند ماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای دریابانی شهرستان سیریک به سمت سوختبران مردم خشمگین چندین قایق نیروهای دریابانی را به آتش کشدند. 

دامنه اعتراضات در حال کشیده شدن به سایر نقاط شهر است. 

تیراندازی ممتد نیروهای رژیم به سمت معترضان ادامه دارد. 

برخی گزارش ها حاکی از تیراندازی نیروهای دریابانی شهرستان سیریک به سمت یک سوختبر و اصابت گلوله به سر باعث جان باختن او شده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*