آگاهی جوانان بلوچ موی دماغ حاکمیت

✍🏻میرچاکر بلوچ

حاکمیت در حال چیدمان سناریوهایی برای حذف جوانان آگاه و یا فعالین اجتماعی، سیاسی و مدنی است.

در کشور های پیشرفته آگاهی جوانان یک پله ترقی به حساب می آید اما در ایران این امر، مزاحمتی برای حاکمیت و ارگان سپاه پاسداران است. باتوجه به سیاست های موجود نقشه حاکمیت این است که کلیه فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی را حذف کند یا برایشان پرونده سازی کند تا به هدف اصلی یعنی به تاراج بردن منابع مالی کشور هست برسد.

مجامع بین المللی این را بدانند که در ایران اگر  مردم به کوچکترین و یا کمترین امکاناتی معترض شوند با سرکوب هر چه بیشتر و دستگیری و تشکیل هزاران پرونده با مضمون هایی مانند “تبلیغ علیه نظام، آشوبگر، جاسوس، وابسته به گروه ضد انقلاب” و… روبرو خواهند شد. 

این حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه اجازه فریاد آزادی خواهی یا اعتراض به گرانی های کمرشکن را به مردم نمی‌دهد و با سرکوب مردم میخواهد ترسی در دل آنها بیاورد ولی هر چه بیشتر خاموش باشیم ظلم و گرانی و تبعیض در این کشور بیشتر خواهد شد.

راه برون رفت از این منجلاب دیکتاتور آگاهی هم نوعان و جوانان است. این آگاهی و اطلاع رسانی بایستی از طریق فعالین سیاسی، مدنی و اجتماعی صورت گیرد. آگاهی نسبت به گرفتن حقوق شهروندی شان زیرا اگر این سکوت و خاموشی فعالین بیشتر شود باعث حذف یک به یک خود آنها با اتهامات واهی خواهد بود.

پس سکوت در برابر جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به صلاح نیست.

به امید بلوچستانی آباد، به دور از تبعیض و بی عدالتی در کنار حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت توسط ملت بلوچ و سایر مردمان ایران

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*