کارگران شهرداری های پهره و سرباز، شش ماه بدون حقوق

به گزارش رسانک، کارگران و کادر خدماتی شهرداری های دو شهرستان پهره (ايرانشهر) و سرباز پس از گذشت بیش از شش ماه، همچنان بدون حقوق مجبور به ادامه کار هستند.

در اوضاع وخیم اقتصادی و رشد روز افزون قیمت ها در میان عدم توانایی دولت ایران بر کنترل آن و همچنین دوره همه گیری کرونا، کارگران دو شهرداری پهره و سرباز به شدت در مضیقه قرار گرفته اند.

بسیاری از شهروندان و ساکنان شهر پهره معتقدند دوره شهرداری “نور احمد درخوش” یکی از بدترین دوره های شهرداری است. 

این در حالی است که شهرداری شهر پهره مبالغ هنگفتی از مراکزی مانند دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه ولایت، مسکن و شهرسازی، اداره ورزش و جوانان و ارگان های نظامی_امنیتی، بدلیل ساخت و سازهای این مراکز و ارگان ها طلبکار میباشد ولی قدرت وصول مطالبات را ندارد. 

مسئول حقوقی این شهرداری ضمن حفظ سمت در حوزه حسابداری نیز مشغول است.

پس از چندین بار اعتراض کارگران شهرداری پهره به عدم پرداخت معوقات، این کارگران از سوی شهردار و مسئولان مربوطه تهدید به اخراج شده اند. در این میان چند کارگر نیز بدون دريافت تضمینات و حق بیمه اخراج شده و همچنان بلاتکلیف و معلق از کار میباشند. 

در شهرداری شهرستان سرباز_کلات نیز که با ریاست سمیر اربابی میباشد بسیاری از کارگران با وجود عدم دريافت حقوق و مزایا مجبور شده اند حتی در روزهای تعطیل رسمی به سر کار رفته و تا ساعت اداری بمانند. 

در میان موج گرانی و تورم افسارگسیخته اعتراض کارگران از سوی شهردار هیچ پاسخی دربر نداشته است.

 گفتنی است که با فرا رسیدن تعطیلات نوروزی و سال نو نگرانی این کارگران در میان بی کفایتی مسئولین و شهرداران پهره و سرباز بیش از پیش شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*