تلاش مزدوران رژیم برای جلوگیری از اعتراض مدنی در بلوچستان

رسانک/ پس از گسترش اعتراضات مردمی در بلوچستان در پی قتل عام سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران در منطقه مرزی بم پشت از توابع شهرستان شستون، رژیم جمهوری اسلامی ایران با گسیل نیروهای امنیتی و نظامی از سایر استان ها به بلوچستان درصدد سرکوب اعتراضات برآمد اما مردم بلوچ با تغییر رویه اعتراضات رو به شعارنویسی آوردند.

ویدئویی از تلاش مزدوران رژیم جمهوری اسلامی ایران برای پاک کردن شعارهای آزادی خواهان بلوچ بدست رسانک رسیده که نشان می دهد رژیم و مزدورانش تا چه حد در مقابل اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم در بلوچستان درمانده اند.

این ویدئو مربوط به امروز ۲۱ اسفند ماه ۹۹ در شهرستان سرباز ،روستای گَریکان میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*