یورش ماموران گشت بنیاد مسکن چهبار به میرآباد چهبار و ایجاد رعب و وحشت برای خانواده ای بی پناه

به گزارش رسانک، شب گذشته ۱۹ اسفند ماه ۹۹ گشت بنیاد مسکن شهرستان چهبار با ریاست فردی به نام صباغ، به چادر مسکونی یک خانواده بلوچ در میرآباد (کُمب) چهبار یورش برده و ایجاد رعب و وحشت کردند.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: “نیروهای غیربومی ستاد معین بنیاد مسکن حوالی ساعت یازده شب، چادر مسافرتی یک خانواده یتیم را با چاقو پاره کرده و تمام وسایلشان را با خود برده اند.”

این منبع افزود: “این چادر تنها سرپناه این خانواده فقیر بوده که به تازگی پدرشان را بر اثر بیماری از دست داده است.”

مادر این خانواده با چهار فرزند خردسال زندگی می کرد.

در سال های اخير با توجه به تلاش رژیم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از منابع و پتانسیل های اقتصادیِ سواحل بلوچستان، در کنار بی تفاوتی نمایندگان بلوچ در مجلس ایران تلاش های زیادی برای تصرف زمین های مردم بومی منطقه شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*