تخریب پنج واحد صنفی مالکان خصوصی در زهکلوت

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۹ پنج واحد صنفی که مالک خصوصی داشتند در شهر زهکلوت با دستور قضایی تخریب شدند.

این واحدهای صنفی بدلیل قرار گرفتن در طرح توسعه عمران شهری و اختلاف شهرداری با مالکان آنها بدون پرداخت هیچگونه خسارتی تخریب شدند.

گفتنی است که مالکان این مغازه ها سال‌هاست که در این محل به کسب و کار مشغول بوده اند اما در ازای تخریب محل کسب شان هیچگونه کمک و خسارتی از سوی ارگان های مربوطه دولتی به آنها نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*