وضعیت بسیار ضعیف بهداشتی در بیمارستان چهبار

رسانک/ وضعیت بهداشتی تنها بیمارستان شهرستان چهبار بسیار ضعیف است. این در حالی است که بیمارستان امام علی چهبار پذیرای هزاران شهروند از شهرهای کُنرک، دشتیاری، کسرکند و… میباشد.

در همین حال ویدئویی از بیمارستان شهرستان راسک نیز منتشر شده که نشان می دهد، این بیمارستان تبدیل به مأمنی برای حیوانات خیابانی گشته است. 

ضعف علوم پزشکی پهره در مدیریت و جذب نیروهای دلسوز بلوچ و بومی می تواند از جمله عوامل اینگونه نابسامانی‌ها  در بیمارستان های این حوزه باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*