آزادی یک شهروند بلوچ از زندان مرکزی دُزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۹، یک شهروند بلوچ به نام “جمال جدگال” فرزند آدم اهل روستای هیتک از توابع شهرستان گِه (نیکشهر) که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در چهبار بازداشت شده بود، با قید وثیقه از زندان مرکزی دُزاپ آزاد شد.

جمال که در تاریخ هفتم دی ماه سال جاری توسط نیروهای لباس شخصی و بدون نشان دادن حکم قضایی بازداشت شده بود. 

اتهام این شهروند “تشویش اذهان عمومی و همکاری با معاندین نظام” عنوان شده است.

گفتنی است که قبلا نیروهای امنیتی یک اسلحه از نوع کُلت کمری و وثیقه سیصد میلیون تومانی را جهت آزاد کردن وی از خانواده اش خواسته بودند. 

در ماه‌های اخیر بازداشت های خودسرانه و پرونده سازی برای شهروندان بلوچ رشد فزاینده ای داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*