انحراف افکار عمومی

رسانک/ نقش رسانه ها و افراد پرنفوذ در جامعه در به فراموشی سپردن وقایع و به عبارتی دیگر “انحراف افکار عمومی” بسیار حائز اهمیت است. 

مانا نیستانی این مسئله را به خوبی به تصویر کشیده است:

“برخی شهروندان دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی، بحث‌ها پیرامون موضوعاتی چون «خروج شهاب حسینی از اینستاگرام »، «موزیک‌ ویدئو جدید ساسی مانکن» یا حتی «نظر علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، درباره صدا زدن زن‌ و شوهرها با اسم کوچک در خانه» را برای انحراف افکار عمومی از مسائل جدی‌تری می‌دانند که در حال اتفاق افتادن است. 

این شهروندان می‌گویند چرخش این موضوعات در شهر اینترنت در حال انحراف افکار عمومی درباره اتفاقی است که در #سراوان و کشتار #سوختبران دارد می‌افتد.

انحراف ناگهانی افکار عمومی از موضوعاتی که به سود حکومت نیست و تعیین اولویت برای شهروندان که فکرشان درگیر چه موضوعاتی باشد، یکی از شیوه‌های دست‌کاری اذهان عمومی از سوی جمهوری اسلامی است.

به نظر شما دلیل شیوع این موضوعات امروز در شهر اینترنت برای چیست؟ آیا نمونه‌های دیگری سراغ دارید؟

(برگرفته از صفحه شهروندان دیجیتال) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*