آخرین وضعیت بلوچستان بعد از جنایت سپاه پاسداران

رسانک/ فرزین کدخدایی فعال بلوچ از آلمان در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی فارسی آخرین وضعیت حاکم بر بلوچستان پس از جنایت نیروهای سپاه پاسداران در مرز بلوچستان و بدنبال آن اعتراضات مردمی را شرح می دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*