کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من

رسانک/ روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۹، بلوچ های ساکن کراچی، نسبت به کشتار سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران ابراز انزجاز کردند.

در روز “دؤد و ربیدگ” (روز ملی فرهنگ بلوچ) هزاران بلوچ از شرق بلوچستان در راهپیمایی گسترده ای ضمن حمایت از اعتراضات مردمی در غرب بلوچستان،کشتار سوختبران را محکوم کردند.

همچنان حمایت عملی از اعتراضات بلوچستان، در سایر شهرهای ایران می تواند موازنه قدرت را تغيير بدهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*