پیام اتحاد دموکراتیک آذربایجان _ بیرلیک

رسانک / حزب اتحاد دموکراتیک آذربایجان _ بیرلیک پس از اعتراضات مردم بلوچستان نسبت به کشتار سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران پیام صادر کرد. 

ویدئو : سعید عزیزی پیام اتحاد دمکراتیک آذربایجان-بیر لیک را به مردم بلوچستان می رساند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*