حزب مردم بلوچستان اعدام وحشیانه فعالان سیاسی عرب را بشدت محکوم میکند.

خبر دردناک اعدام فعالان سیاسی عرب اهوازی آقایان:  شهیدعلي الخسرجي، شهید ناصرالخفاجیان، شهید حسین السیلاوی و شهیدجاسم الحیدری در تاریخ 28 فبراوری 2021 بار دیگرنشان داد که نظام جمهوری اسلامی برای بقای خود از انجام هیچ جنایتی روی گردان نیست.

حق حیات حق طبیعی هرانسان است که در منشور جهانی حقوق بشر قید گردیده است.  اعدام عملی است بسیار وحشیانه و جنایتکارانه که عاملان آن باید در محکمه ای عادلانه پاسخگو باشند. نظامهای دیکتاتوری – فاشیستی هر چه به پایان نظام خود نزدیکتر میشوند، برای غلبه بر ترس از فروپاشی و سقوط جنایت می آفرینند. ملت بلوچ با اعدام و سرکوب درد آشنا است و اخیراً اعدامهای فراقانونی و کشتار فجیع فرا قضایی را تجربه کرده است.

حزب مردم بلوچستان اعدام  ددمنشانه چهار فعال سیاسی عرب را که میرود درخت استقامت و مبارزه ملت عرب را تنومندتر سازد تا به ثمر نشیند به شدت محکوم میکند و خواستار توقف اعدام به هر بهانه در ایران است. حزب مردم بلوچستان به ملت عرب الاحواز  و مبارزان  حقوق  این ملت شریف تسلیت عرض میکند وخود را در کنار ملت عرب میبیند.

حزب مردم بلوچستان / مارس 2021

https://www.ostomaan.org/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*