تجمع ایرانیان مقیم سوئیس در حمایت از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۹ ایرانیان مقیم کشور سوئیس در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران از مبارزان بلوچ حمایت و برای اعتراض به جنایت قتل عام سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران تجمع کردند.

اعتراضات مردمی در بلوچستان برای رژیم جمهوری اسلامی ایران کابوسی بود که تا سرنگونی ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*