تبریک روز زبان و فرهنگ ملت بلوچ توسط اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۹ رئیس جمهور افغانستان، اشرف غنی، در پیامی به مناسبت روز ملی فرهنگ بلوچ ضمن تبریک؛ یادآور شد که بلوچ ها شهروندان اصیل این خاک هستند. 

مردم بلوچ که بیشتر در ولایات نیمروز و قندهار واقع در مرزهای امروزی افغانستان سکونت دارند جمعیتی بالغ بر ۲ ملیون نفر هستند. 

زبان و فرهنگ بلوچی که میراث هزاران ساله است همچنان توسط ملت بلوچ در تمام نقاط جهان حفظ شده و کشورهای کنونی که بلوچستان در آن واقع شده اجبار به پذیرش این واقعیت شده اند و با احترام به این موضوع اذهان می کنند ولی در کشور ایران، رژیم مرکزگرا و دیکتاتوری همچنان شمشیر مبارزه علیه این زبان و فرهنگ را از غلاف کشیده و تمام تلاشش را در سالهای اخیر برای کمرنگ کردن آن بکار برده است.

دوم مارس برای ملت بلوچ علاوه بر اینکه روز گرامیداشت فرهنگ است، یادآور شهدایی است که در این راه جانشان را از دست داده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*