بلوچستان، سرزمین مردمانی با قلب های سخاوتمند

رسانک/ تصویر این سوختبر ، واقعیت مردمان بلوچستان است. مردمانی که با دستانی کویری و ترک خورده ، دلهایی دریایی دارند و با وجود فقر تحمیلی، همیشه داشته های خودشان را با سیل زدگان و زلزله زدگان تقسیم میکنند و در روزهای مصیبت بار ایران همیشه کاروان های مهرشان به سمت آنها سرازیر می‌شود. 

www.rasanknews.com 

بلوچستان فقیر نیست بلکه منابعش به گروگان گرفته شده و مردمانش را به فقر اجباری دچار کرده اند  ولی وجودشان همچنان ثروتمند مانده و داشته های اندکشان را با مردمان مصیبت زده سرپل ذهاب و بم و دشتیاری و سی‌سخت و دیگر نقاط ایران تقسیم می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*