کمک های بشر دوستانه مردم بلوچستان به مناطق زلزله زده سی‌سخت

رسانک/ مردم بلوچستان که بر اثر سیاست های جمهوری اسلامی از فقر و نداری در مضیقه قرار دارند و برای بدست آوردن مایحتاج خانواده خود بسیاری از آنان به شغل های کاذب و پرخطر، مانند سوختبری روی آورده اند، چنان قلب بزرگی دارند که دسترنج اندک خود را با همنوع خود قسمت می کنند.

 محموله کمک های مردم سخاوتمند بلوچستان امروز ۱۱ اسفند ماه ۹۹ به زلزله زدگان سی‌سخت رسید تا به آنها بگویند در این شرایط سخت کنار شما ایستاده ایم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*