فاز جدید اعتراضات مردمی در بلوچستان

رسانک/ مردم نقاط مختلف بلوچستان با شعار نویسی در دیوارهای شهر اعتراض خود را به رژیم نشان می دهند و  مردم ایران را دعوت به همراهی در این مبارزه می کنند.

صدای مردم سراوان و بلوچستان باشیم و در قیام سرنگونی دیکتاتور قرن ، علی خامنه ای که آرزوی همه مردم ایران است همراه شویم. 

مرگ دیکتاتوری در ایران قریب است و دیری نخواهد پایید که در ایران شعار “مرگ” برای همیشه برچیده خواهد.

 بیا تا من و تو ما شویم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*