شعار نویسی آنارشیست های ایرانی در حمایت از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ گروه “ایران آنارشيست” با نوشتن شعار بر روی دیوار از اعتراضات مردمی در بلوچستان حمايت کردند. 

وضعیت مناطق مختلف بلوچستان همچنان ملتهب است و با وجود فضای امنیتی شدید ،همچنان برخی اعتراضات در تاريکی هوا انجام می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*