شعارنویسی علیه جمهوری اسلامی در بلوچستان

رسانک/ اعتراض مسالمت آمیز مردم در بلوچستان همچنان ادامه دارد و وارد فاز جدیدی از مبارزات می شود.

با وجود جو شدید امنیتی در بلوچستان ، معترضان بلوچ با روش های مختلف اعتراض خود را نسبت به کشتار سوختبران بلوچ و رژیم جمهوری اسلامی به پیش میبرند.

شعارنویسی یکی از مسالمت آمیز ترین اعتراضات است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*