رسوایی رسانه های رژیم و اجیر شدگانش

رسانک/ تکیه بر احساسات و وارونه جلوه دادن حقیقت توسط رسانه‌های حکومت تازگی ندارد. اما اخیراً علاوه بر رسانه‌های رسمی، از منابر مزدورانش در مساجد نیز بهره می‌برد!!!

ویدئو از روزانه فارسی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*