تلاش حاکمیت ایران برای منزوی کردن ملت بلوچستان

رسانک/ نگاه غیرخودی رژیم های حاکم در ایران به ملت بلوچ و تلاش برای منزوی کردن، تحمیل فقر و نامتحد کردن مردم در بلوچستان باعث شده تا با سیاستی غیرانسانی، با سرازیر کردن نیروهای نظامی و امنیتی ، بلوچستان را به یکی از امنیتی ترین مناطق ایران تبدیل کنند. 

مهندس رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان در مصاحبه ای با شبکه کلمه به سوال “علت دید امنیتی جمهوری اسلامی به مشکلات بلوچستان” را به خوبی پاسخ می دهد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*