تجمع ایرانیان ساکن لندن در حمایت از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ ایرانیان مقیم در شهر لندن حمایت خود را از اعتراضات مردمی در بلوچستان اعلام کردند.

مردم بلوچستان همچنان به مبارزه ادامه می دهند.

شب گذشته ۱۰ اسفند ماه ۹۹ در چند نقطه مردم در اعتراض به کشتار سوختبران راهبندان کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*