اعلام حمایت جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کورد از خلق آزادیخواه بلوچ

رسانک/ جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کورد از اعتراضات مردمی در بلوچستان حمایت کرده و بیانیه صادر کردند. 

متن این بیانیه بدین شرح آمده است: 

“روز دوشنبه، مورخ چهارم اسفند ماه, سوختبران زحمتکش منطقه‌ی “سراوان” در بلوچستان توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار می‌گیرند و در نهایت دو نفر از انان با ضرب گلوله به قتل رسیدند. پس از آن خانواده‌های جانباختگان و مردم محل برای اعتراض به این کشتار در مقابل فرمانداری محل به صورت مسالمت‌آمیز تجمع کرده و خواستار پاسخگوی مسئولین در این خصوص شدند. مسئولین دولتی و نیروهای انتظامی بجای پاسخگویی، به روی خانواده‌های قربانیان و خلق آزادیخواه بلوچ آتش گشودند. این عملکرد وحشیانه و ضد بشری جمهوری اسلامی ایران  سبب گشت، تا خشم خلق بلوچ را فراگیرد و اعتراضات به شهرهای “دزاپ، زاهدان، ایرانشهر، پهره، جکیگور و سراوان..” کشیدە شود. کە تاکنون ادامه دارد. 

 بە موجب جلوگیری از گسترش موج اعتراضات بە دیگر شهرهای  بلوچستان،  جمهوری اسلامی ایران تمامی راههای ارتباطی را از طریق اینترنت و تلفن بە سوی مردم بلوچستان از همان ابتدای اعتراضات قطع کردە و یا امکان ارتباط را بشدت کاهش دادە است، اما بر اساس اطلاعات بدست آمد، تاکنون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیش از ١۵ تن دیگر را بەقتل رسانیدە و بیش از دەها نفر دیگر را زخمی و  بسیاری را دستگیر کرده‌اند. اما اعتراضات کماکان ادامه دارد.  

سیاستهای سرکوبگرانە و غارتگرانە جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان و غرب بلوچستان سبب گشتە است تا از طرفی شغلهای کاذبی از جملە سوختبری و کولبری را در این مناطق گسترش دهد و از طرفی دیگر جهت ایجاد رعب و وحشت انها را قتل‌عام کنند. 

در همین راستا یادآور می‌شویم کە تنها راه رهائی و آزادی از نظام دیکتاتور و مستبد ایران، اتحاد و همبستگی خلقهای کورد، عرب، بلوچ ، آذری و ترکمن و خلقهای دیگر ایران.. می‌باشد. 

 جمهوری اسلامی ایران دیگر نمی‌تواند خود را از آتش خیزش‌های اجتماعی و خلقی کە تمام ماهیت و ساختار نظام را هدف قرار  دادە خود را بە دور بگیرد و وانمود بکند کە  جغرافیای سیاسی ایران جزیرەایی آرام است. این خیزش‌ها امتداد خیزش آبان ماە است کە در بیشتر شهرهای جغرافیای سیاسی ایران بە وقوع پیوست. همە میدانیم کە پشت این خيزش صرفا خواسته‌های اقتصادی و خواستهایی مانند طرز لباس پوشیدن و آزادیهای سطحی نیست.  بلکه مطالبات ملی خلقها، مطالبات زنان و جوانان، خواسته‌های اجتماعی و صنفی اقشار مختلف جامعه وجود دارد. به همین خاطر تلاش برای آزادی خلقهای ایران از یوغ تمامیت خواهی و رسیدن آنها بە مطالبات خود در چهارچوب یک مبارزه‌ی مستحکم و سراسری امری حیاتی است. 

در پایان ما به عنوان فعالین  مدنی ، سیاسی،  آزادیخواهان و دیگر اقشار جامعە کوردستان ضمن محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی ایران نسبت بە خلق بلوچ، حمایت همه‌جانبه خود را از خلق آزادیخواه بلوچ و خواستهای آنان اعلام می‌داریم و از نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم کە نگذارند جمهوری اسلامی ایران در سکوت انها اعتراضات حق طلبانە خلق بلوچ را بە خاک خون بکشند.

1. احمد مقیمی؛ زندانی سیاسی سابق، کنشگر سیاسی 

2. آرام نصرالله بیگی؛ فعال سیاسی  

3. ارسلان احمدی ریگ آبادی؛ عضوجمعێت حقوق بشر کوردستان  

4. ارسلان یاراحمدی؛ فعال حقوق بشر و از ازعضای سازمان حقوق بشری هەنگاو 

5. آرش نظامی؛ معلم زبان مادری 

6. آرمان صیادی؛ فعال سیاسی 

7. آریا بزمونه؛ فعال سیاسی 

8. ارین سعید؛ دکتر 

9. ازاد سامان؛ فعال مدنی 

10. ازاد محمدزادە؛ فعال سیاسی 

11. ازاد موکری؛ فعال سياسى 

12. اسعد مریوان؛ فعال سیاسی  

13. آسو ویان؛ فعال مدنی 

14. افراسیاب اهورایی  

15. اکام رسولی؛ فعال مدنی 

16. امانج مقامی؛ فعال سیاسی 

17. امجد حسین پناهی؛ فعال مدنی 

18. امید بشری؛ فعال سیاسی 

19. امیر ابراهیمی؛ چالاکی سیاسی 

20. امیر بابکری؛ فعال سیاسی 

21. امیر محمودی؛ فعال سیاسی 

22. امین چیرە؛ پلاتفرم زاگروس 

23. اهون چیاکو؛ فعال سیاسی 

24. اوات علییار؛ فعال سیاسی 

25. ایوب محبی؛ روزنامەنگار و فعال سیاسی 

26. باقی طالب العلم؛ فعال مدنی 

27. باور خاور؛ فعال مدنی 

28. براهیم علیپور؛ فعال سياسى 

29. بریوان شاهو؛ فعال مدنی 

30. بسی شاماری؛ عضو شورای هماهنگی پلاتفرم دمکراتیک ایران 

31. بها الیاسی؛ فعال سیاسی 

32. بهارحسینی؛ شاعر 

33. بهزاد سهرابی؛ فعال کارگری 

34. بهناز وکیلی؛ فعال حقوق بشر 

35. بهنام زارعی؛ فعال مدنی و روزنامه‌نگار 

36. بیژن قبادی؛ فعال سیاسی 

37. پروین محمدی؛ فعال سیاسی 

38. پری تاجوانچی؛ فعال مدنی 

39. پژمان ئیبراهیمی؛ فعال مدنی 

40. پیام حسینی؛ روزنامەنگار 

41. پیمان الیاسی؛ فعال مدنی 

42. جعفر رشی؛ فعال مدنی 

43. جلال دالاهو؛ هنرمند 

44.

جمال حاجی؛ روزنامەنگار 

45. جهانبخش رستمی؛ فعال سياسى 

46. جهانگیر عبداللهی؛ فعال حقوق بشر و عضو جمعیت حقوق بشر کوردستان 

47. جوانمیر مارابی؛ فعال سياسى 

48. جەمال حاجی؛ روزنامەنگار 

49. چیا محمدی؛ فعال سياسى 

50. حامد کهنه پوشی؛ فعال سیاسی 

51. حسام حیدری؛ فعال سیاسی 

52. حلیمە قادری؛ فعال مدنی و زنان 

53. حمید ابراهیم زادە؛ فعال سیاسی 

54. حمید اریا 

55. حمید صلواتی؛ مشاور اجتماعی 

56. حمید علیالی؛ روزنامەنگار 

57. حیدر حسینی؛ عضوجمعێت حقوق بشڕ کوردستان  

58. خەلیلی غەزەڵی ، ؛ فعال سیاسی و رۆنامەنگار  

59. دانیل حوسونی  

60. دکتر افراسیاب شکفته؛ فعال سیاسی فعال سیاسی کرد خراسان 

61. رامیار فتحی 

62. رامین زندنیا، عضو فعال انجمن صنفی معلمان کردستان در تبعید 

63. رحمان سلیمی؛ فعال سیاسی  

64. رحیم حسینیان ؛ فعال مدنی 

65. رحیم نزهت زادە ؛ معلم زبان  

66. رزگار بهاری؛ روزنامه‌نگار 

67. رزگار روشنی؛ فعال سیاسی 

68. رضا خلیلی؛ فعال سیاسی و مدنی 

69. رضا شریفی بوکانی؛ فعال حقوق بشر 

70. رضا مستفا سلطانی؛ فعال سیاسی 

71. رضا منوچهری؛ روزنامەنگار 

72. روزا حسین پناهی؛ فعال مدنی 

73. روژین زانا 

74. روژین علیپناە؛ فعال مدنی 

75. روف روحانی؛ فعال مدنی 

76. روناک فدوی؛ فعال مدنی 

77. روناک مستفا سلطانی؛ فعال مدنی 

78. رۆژین دولبر ( شەریفی) ؛ فعال سیاسی 

79. ریبوار پرویزی؛ هنرمند 

80. زاگروس اندریاری؛ فعال سیاسی 

81. زانیار رضایی؛ فعال سیاسی 

82. زینب بایزیدی؛ فعال مدنی 

83. ژاکان باران ملکشاهی؛ شاعر ایلامی 

84. ژيلا فرجی؛ فعال فرهنگی 

85. سابیر محمدی ؛ فعال سیاسی 

86. ساسان مهرابی؛ روزنامەنگار 

87. سامان رشیدی؛ فعال مدنی 

88. سامان شهابی؛ روزنامه نگار 

89. سجاد بلوچ 

90. سعید سنندجی؛ فعال مدنی 

91. سلیمان ابراهیمی اقدم ؛ فعال سیاسی 

92. سوگل مرادی؛ فعال حقوق بشر 

93. شلیر آریایی؛ داروساز 

94. شلیر شبلی فعال مدنی 

95. شنو کمانگر؛ فعال مدنی 

96. شهین زاد احمد؛ فعال حقوق ژنان 

97. شوان مەریوان؛روزنامەنگار 

98. شورش صدفی؛ فعال سیاسی 

99. صابر لطفی؛ فعال سیاسی 

100. صلاح عباسی ؛ کنشگر سیاسی  

101. طاها حسینی؛ فعال سیاسی 

102. عبدلا حجاب ؛ فعال سیاسی 

103. عزیز معمولی؛ حقوقدان و فعال سیاسی 

104. علی اشرف مرادی؛ فعال سیاسی 

105. علی رموزی؛ فعال سیاسی 

106. عمر فخرالدین فر؛ فعال سیاسی 

107. عنم کریمی؛ فعال مدنی 

108. غریب الیاسی؛ فعال مدنی 

109. فاطمه کریمی؛ فعال مدنی 

110. فخرالدین فرجی؛ فعال سیاسی 

111. فخردین لطفی؛ فدراسیۆنی زیندانیانی سیاسی کوردستان، 

112. فردین محمدی؛ روزنامەنگار 

113. فرزانه جلالی؛ فعال حقوق زنان 

114. فرزین خسروی؛ هنرمند و فعال سیاسی 

115. فرشته محمدی؛ عضو شورای هماهنگی پلاتفرم دمکراتیک ایران 

116. فرشید صالحی؛ فعال مدنی 

117. فرشید عزیز خان ؛زیندانی سیاسی و چالاکوانی سیاسی 

118. فرشید فرخ نیا؛ فعال مدنی 

119. فرمیسک کردستانی ؛ فعال سیاسی 

120. فرهاد جهان بیگی؛ مترجم و روزنامه‌نگار 

121. فرهاد جوانمردی؛ فعال سیاسی 

122. فرهاد روژهلاتی؛ فعال مدنی 

123. فرهاد سعید 

124. فروخ دیار؛ فعال مدنی 

125. فریاد دالاهو؛ روزنامەنگار 

126. فریاد دالاهو؛ فعال مدنی 

127. فریبرز کرمی؛ موسیقیدان 

128. فواد یاراحمدی؛ فیلمساز 

129. قادر الیاسی؛ فعال سیاسی و هنرمند 

130. قاسم اسدى؛ فعال سياسى 

131. قاسم چیرە، روزنامەنگار 

132. کانیاو قۆڕغی؛ فعال سیاسی 

133. کاروان سعید؛ معلم  

134. کاکشار اورامار؛ روزنامەنگار 

135. کالی آتشی؛ هنرمند 

136. کاوە اهنگری؛ فعال سیاسی 

137. کاوە فتحی؛ فعال سياسى 

138. کریم بلوچ؛ فعال سیاسی 

139. کریم جلالیان؛ دانشجو 

140. کریم کاکەسوری؛ فعال سیاسی 

141. کمال رشیدی؛ فعال مدنی 

142. کوماس شهبازی؛ روزنامە نگار 

143. کویستان داودی؛ فعال مدنی 

144. گولالە خضری؛ روزنامەنگار 

145. لهون لهونی؛ فعال سياسى 

146. لیلی حسن‌پور؛ فعال مدنی 

147. لیمو ارجمند؛ فعال مدنی 

148. مجید حقی؛ فعال سیاسی 

149. مجید کاظمی؛ روزنامەنگار 

150. مجید کاظمی؛ فعال مدنی 

151. محسن فرهنگی؛ فعال مدنی 

152. محمد احمدپور؛ فعال مدنی 

153. محمد صالح خوشمرام؛ روزنامه نگار و فعال مدنی 

154. مختار نقشبندی؛ روزنامەنگار 

155. مرضیه کرباسچی؛ فعال سیاسی 

156. مریم فتحی؛ فعال سياسى 

157. مسعود فتحی ؛ فعال مدنی 

158. منصور سیمایی؛ زندانی سیاسی سابق  

159. مهرانگیز نعمتی؛ روزنامەنگار 

160. مهناز قرآنی؛  فعال  سیاسی  

161. مولود عبدیلزادە از سوئد 

162. مینو میرانی؛ فعال سیاسی 

163. نادر جماعتى؛ فعال سياسى 

164. نادر خلیلی؛ نویسنده 

165. ناسک نصیری؛ فعال حقوق زنان 

166. ناصر برزویی؛ فعال سیاسی فنلاند 

167. نبی کریمی؛ فعال مدنی 

168. نجم‌الدین غلامی؛ فعال سیاسی و هنرمند 

169. هندرێن هورامی؛ روزنامەنگار 

170. هوشنگ یونسی؛ فعال سياسى 

171.هیرش پلانی؛ فعال سیاسی 

172. هیرش علیزاده؛ فعال سیاسی 

173. هیوا مولانیا؛ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر 

174. پرشنگ خرمی؛ فعال مدنی 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*