بازدیدهای صوری بجای عملگرایی توسط مسئولین

رسانک/ بیت الهی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در بازید از مدارس روستاهای محروم و صعب العبور جانوری، گورسر، تنگ دف، مگا و میسکنک از توابع شهرستان جاشک، در آخرین نقطه مرزی استان هرمزگان با بلوچستان و سیستان حاضر شد.

عملگرایی در عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برابر یادگیری برای همه دانش آموزان با هدف ارتقای شاخص‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته‌ بایستی اولویت آموزش و پرورش باشد و این مهم نباید در شعار خلاصه شود.

گفتنی است که این مناطق را چندین دهه قبل به بهانه توسعه؛ از بلوچستان کنونی منفک و به استان هرمزگان محلق کردند ولی همچنان هیچگونه توسعه ای به خود ندیده اند و مسئولان در طول این سالها بازدیدهای صوری از این مناطق کرده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*