وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر اعداد و ارقام عجیب‌ و غریب وعده های عجیبی هم داده است.

#ارسالی 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر اعداد و ارقام عجیب‌ و غریب وعده های عجیبی هم داده است. جهرمی گفته هزار و دویست روستا هدف‌گذاری شده که بعد از دو هفته به اینترنت متصل خواهند شد. ما با تیم و تجهیزات کامل در بلوچستان و سیستان حاضر شدیم تا به‌صورت نمادین نشان دهیم در یک مدت مشخص و کوتاه می‌توان تأثیر مثبت در جامعه ایجاد کرد و با تمرکز بر مشکلات می‌توانیم وضعیت ارتباطی استان را به وضعیت مطلوب و مورد رضایت مردم برسانیم.

سؤال اینجاست، وقتی می‌شود در کمتر از دو هفته 1200 روستا را به اینترنت متصل کرد، چرا زودتر از این برای رفع این مشکل اقداماتی صورت نگرفته است؟ دولت تدبیر و امید در هفت سال گذشته چرا برای امید این استان پرجمعیت و جوان فکری نکرده بود؟ این حرکت نمادین در این مدت کوتاه آیا ربطی به انتخابات ریاست جمهوری پیدا می کند؟

پس لطفاً با 10 روز اضافه کاری، مشکل اینترنت بقیه روستاهای استان بلوچستان و سیستان را هم برطرف کنید، شاید تا هفت سال آینده چنین فرصتی فراهم نشود که 1200 روستا، 10 روزه اینترنت دار شوند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*