«سپاه تروریستی و مرگ خاموش شهروندان بلوچ»

✍🏻میرچاکر بلوچ

اعدام؛ چیزی که امروزه به آن به دید آویزان شدن یک فرد از طناب دار و پایان زندگی دیده می‌شود، اما در حقیقت این اعدام ها در کشور های دیکتاتوری مثل ایران مسکوت کردن شهروندان حق طلب، میباشد.

حاکمیت دیکتاتور با اجرای طرح هایی توسط ارگان تروریستی سپاه پاسداران در بلوچستان میخواهد اوج وقاحت خود را نشان می‌دهد.
در ایران و بالخصوص در بلوچستان هر آن شخصی که حق طلبی در خصوص حقوق شهروندی خود داشته باشد با تهدید و اَنگ هایی چون معاند نظام یا تبلیغ علیه نظام دستگیر و یا با حکم افساد فی الارض و دشمن سپاه پاسداران اعدام می‌شود.

امروز شنیدم که صدای فعال مذهبی بنام عبدالحمید میربلوچزهی بعد از حکم پانزده سال زندانی بطور ناگهانی اعدام شد بعد از تحقیق از اطرافیانش متوجه شدیم که سپاه پاسداران بعنوان شاکی ایستاده و بخاطر کشته شدن یک افسر سپاهی به دست خودشان در مئگس (مهرستان) فعالان مذهبی را که عبدالحمید هم در لیست آنها بود گناهکار و به اعدام محکوم شده است.

بله این همان سپاه پاسدارانی است که با شعار امنیت برای مردم و جوانان بلوچ آمده بود، طرح های عشایر، دلیرمردان بلوچ، بسیج دسته رزمی، گردان های قومی و قبیله ای که با مسلح کردنشان به وسیله سپاه پاسداران به جان هم انداختن اقوام شریف بلوچ باعث اختلافات و کشتار شدید خواهد شد و هر آن‌کس که مردم را از تلاش شوم این ارگان و حاکمیت آگاه کند صدایش را به هر طریقی (پرونده سازی_یا اعدام ) خفه می‌کنند.

اما این جوان امروز عبدالحمید میربلوچزهی رفت فردا من و شما یا بردار من و شما خواهند رفت.

پس دست رد به این ارگان بزنیم و در برابر آن سکوت نکنیم و نگذاریم این ارگان تروریستی با اَنگ هایی پوشالی من و شما را به اعدام برساند.

بیاییم با ایستادن در مقابل خواسته های شوم آنها درس ایستادگی و شجاعت به جهانیان بیاموزیم.

به امید روزی که ملت بلوچ به حق حاکمیت ملی خود در سراسر اقلیم بلوچستان برسد و بلوچستان به دست خود بوچ ها اداره شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*