محکوم کردن ترور بانُک کریمه بلوچ توسط مولوی محمد امین آسکانی

به گزارش رسانک، مولوی محمد امین آسکانی مدیر داخلی انوارالحرمین پشامگ ترور بانُک کریمه بلوچ در شهر تورنتو کانادا را محکوم کرد و این اقدام را عاملی در شکست حکام دانست.

مولوی محمد امین آسکانی در بیانیه خود آورده است: ”عادت حکمرانان ظالم این است که وقتی شخصی در آن مملکت حق و حقوق واقعی خود را مطالبه بکند، دولتمردان به جای پرداخت حق، آنها را محکوم میکنند و به آنها انواع آسیبها میرسانند اعم از قتل و ترور.“

وی در ادامه بیانیه خود گفته: ”ترور ناجوانمردانه «کریمه بلوچ» یکی از فعالین حقوق ملت بلوچ در بلوچستان شرقی، یکی از ناتوانی های آن حکومت [پاکستان] است.“

وی افزود: ”ما ملت بلوچ در بلوچستان غربی، این حادثه ناجوانمردانه را به شدت محکوم میکنیم و از دولت پاکستان و بالاخص از دولت کانادا که یکی از امن ترین کشورهای جهان محسوب میشود به جد خواستاریم که پیگیریهای لازم را در این مورد انجام بدهند و از ظلم خود در برابر ملت بلوچ پایان دهند.“

لازم به ذکر است، در خطبه های نماز روز جمعه ۵ دی ماه ۹۹، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی و مولوی محمد عثمان قلندرزهی نیز ترور بانک «کریمه بلوچ» را به شدت محکوم کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*