رژیم جمهوری اسلامی ایران بدنبال خشک کردن منطقه رودبار زمین

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی ایران در طرحی کاملاً غیرانسانی با انتقال آب رودخانه هلیل رود به شمال کرمان در صدد خشکاندن جازموریان که ساکنين آن بلوچ هستند، میباشد.

با انتقال آب هلیل رود و بستن آن به روی مردم پایین دست، کشاورزی، تنها منبع درآمد این مردم از بین خواهد رفت. مسئله ای که متناقض با قوانين بین المللی نیز می‌باشد.

در قوانین یونسکو برای طرح های انتقال آب چند شرط گذاشته شده که یکی از اساسی ترین آنها این است که حوزه مبدأ نباید با کمبود آب مواجه شود.

از دیگر شروط مهم این است که منافع خالص ناشی از اجرای طرح به طور عادلانه بین حوزه ها تقسیم گردد. این در حالی است که بسیاری از فعالان بلوچ این سوال را مطرح کرده اند که اگر منافع طرح های مشترک المنافع به صورت عادلانه توزیع شده است چرا هنوز بحث کپرنشینی در منطقه رودبار زمین (جنوب کرمان) حل نشده است؟

گفتنی است که اجرای این طرح می تواند جازموریان را به کانون گرد و غبار جنوب شرق ایران تبدیل کند به طوریکه استان های کرمان، بلوچستان و سیستان و هرمزگان با جمعیتی بیش از هفت میلیون نفر، هوا برای نفس کشیدن نداشته باشند و خوزستان هایی دیگر شوند که در آن زمان بسیج امکانات هم بی فایده است چرا که ترمیم طبیعت بسیار زمان بر و گاها” غیر ممکن است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*