ممانعت از مرخصی مولوی کوهی با وجود رای دادگاه بر مرخصی وی با قرار وثیقه

به گزارش رسانک به نقل از تارنمای شبکه جهانی کلمه با گذشت یک ماه از رای دادگاه مبنی بر مرخصی مولانا فضل الرحمن کوهی با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی و تامین این وثیقه توسط نزدیکان مولانا کوهی از مرخصی وی ممانعت می شود.

به گزارش یکی از نزدیکان مولانا کوهی به کلمه: ” یک ماه پیش دادگاه ویژه روحانیت مشهد رای بر مرخصی مولانا کوهی با قرار وثیقه داده است اما با وجود تامین وثیقه از آزادی وی ممانعت می‌شود “.

این منبع به شرط عدم افشای نامش ادامه داد:” سه هفته پیش نزدیکان مولانا کوهی به مشهد رفته اند و وثیقه مورد نظر را نیز آماده کرده و به دادگاه ارائه داده اند اما با این وجود از آزادی مولانا ممانعت می کنند و بهانه های الکی می آورند”.

این منبع افزود:” روحانیون شیعه که اکثرا با اتهامات اخلاقی در زندان وکیل اباد مشهد هستند با حکم دادگاه ویژه روحانیت هر دو ماه یک بار مرخصی می روند به مولانا کوهی اما با وجود گذشت یک سال و یک ماه اجازه مرخصی داده نمی‌شود و فقط در هفته دو بار به وی اجازه تماس چند دقیقه ای با خانواده داده می شود “.

مولانا فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامگ آذر ماه سال ۱۳۹۸ پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت و پس از تقریبا یک سال بلاتکلیفی به ۶سال ۴ماه حبس محکوم شد.

بازداشت این روحانی برجسته اهل سنت با تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف بلوچستان همراه بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*