قرار است در مرز ریمدان چه کسانی فعالیت کنند؟!

رسانک/ روز شنبه مرز “ریمدان” در شهرستان دشتیاری با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و وزیر تولیدات دفاعی پاکستان و برخی دیگر از مسئولان به صورت رسمی افتتاح شد.

این مرز با دو بندر مهم و استراتژیک بلوچستان بزرگ یعنی چهبار ۱۲۰ کیلومتر و با گوادر ۷۰ کیلومتر فاصله دارد.

رژیم های حاکم در ایران و پاکستان گفته اند تبادل کالا و رفت و آمد قانونی از طريق پاسپورت در این مرز امکان پذیر خواهد بود.

بلوچستان با مرز طولانی که دارد می توانست بسیاری از نیازها را برطرف و از آن به عنوان یک فرصت مناسب اقتصادی برای ملت بلوچ بهره برد اما خودکامگی و تمامیت خواهی رژیم جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا بسیاری از مقامات این رژیم، از این فرصت به عنوان تهدید یاد کنند.

اکنون که چهبار و سواحل بلوچستان مورد توجه رژیم حاکم در ایران قرار گرفته، تلاش ها برای انحصاری کردن پتانسیل های توسعه‌ای بلوچستان جهت تحت کنترل بودن بیشتر افزایش یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*