اعتراض روستانشینان شهرستان جاشک به تصرف زمین هایشان

به گزارش رسانک، امروز ۲ دی ماه ۹۹ جمعی از مردم روستای بحل از توابع شهرستان جاشک به دلیل تصرف و فروش زمین هایشان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی کردند.

در سال‌های اخیر و بدنبال اجرای طرح تصرف سواحل بلوچستان موسوم به توسعه سواحل مکران، زمین های مردم در مناطقی همچون گیاوان زمین با بهانه های محتلف از چنگ مردم درآورده شده و تصرف شده اند.

فعالان بلوچ این طرح ضدهویتی که به همراه خود طرح های دیگری همچون آمایش جمعیتی را نیز شامل می شود از جمله طرح هایی می دانند که نه تنها بدنبال توسعه نیست بلکه با هجوم میلیون ها غیربومی به سواحل بلوچستان، زمینه تصرف زمین های مردم بلوچ فراهم می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*