شهرهایی که شهر نشدند!

رسانک/ در دو سال اخیر بسیاری از دهستان ها و بخش های جغرافیایی_سیاسی بلوچستان به شهر و شهرستان ارتقا یافته اند.

این در حالی است که در این مناطق هیچگونه زیرساخت مناسب امکانات مورد نیاز جهت شهر شدن وجود نداشته و این مسئله همچنان ادامه دارد.

شهر راسک، در سایه عدم توجه مسئولین امر به یکی از عقب افتاده ترین شهرهای ایران تبدیل شده است.

در این شهر نه زیرساخت مناسب آب و فاضلاب وجود دارد و نه خبری از کوچه و خیابان های مناسب با استانداردهای شهری که باعث شده بسیاری از ساکنان آن در وضعیت بد بهداشتی قرار بگیرند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با افزایش “اسمی” شهرها در حرکتی کاملا نرم بدنبال تقسيم بلوچستان میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*