معین الدین سعیدی: «یا توئیتر را رفع فیلتر کنید یا خودتان هم استفاده نکنید»

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۹ معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران از چهبار در پنجاهمین جلسه مجلس یازدهم با انتقاد شدید از عملکرد و تناقضات مقامات رژیم جمهوری اسلامی خواستار رفع محرومیت های مردم در بلوچستان شد.

معین الدین سعیدی، در تذکر شفاهی امروز گفت: تشنگی کودکان بلوچستان را بشنوید. وی از رئیس‌جمهور، حسن روحانی نیز پرسید که آن آب هوٹگ را هنوز نوش جان نکردید؟

سعیدی از نمایندگان کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه خواست تا محرومیت و مظلومیت تاریخی استان بلوچستان و سیستان را فراموش نکنید.

معین الدین سعیدی افزود: “نمایندگان مجلس با وضع قانون از کجا آورده ای جلوی بسیاری از حیف و میل های مسئولین را بگیرید، همچنین یا توئیتر را برای مردم رفع فیلتر کنید یا خودتان هم از آن استفاده نکنید، رطب خورده منع رطب چون کند؟”

لازم به ذکر است که فقر تحمیلی بر سرزمین بلوچستان همواره از سوی حاکمان ایران از سیاست های اولیه بوده است که در طول دهه های گذشته ادامه داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*