کشته شدن یک شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی در شهر زهک

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۹۹، یک شهروند بلوچ به نام “عبدالله قلندرزهی” فرزند شیراحمد اهل شهر زهک در شمال بلوچستان، بر اثر تیراندازی نیروهای مبارزه با مواد مخدر کشته شد.

در تیراندازی نیروهای نظامی، گلوله به سر عبدالله اصابت کرده و در جا کشته شده است. 

از دلیل تیراندازی نیروهای نظامی به سمت این شهروند تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست. 

بنابر اخبار واصله هویت ماموری که به سمت این شهروند بلوچ تیراندازی کرده “جعفر دهمرده” میباشد که پس از تیراندازی با خودروی ماموران از محل متواری شده است.

اقدامات فراقانونی و تیراندازی بی ضابطه ماموران امنیتی در بلوچستان نسبت به ماه های قبل افزایش چشمگیری داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*