تاسیسات آبرسانی فرسوده در بیشتر روستاهای شهرستان شستون

رسانک/ سال‌هاست شهر “محمدی” و روستاهایی مانند “دزک، پرکنت، زنگیان، آسپیچ، کلاتک و هیتوک” که در حومه یا به قولی چسبیده به شهر شستون واقع شده‌اند با جمعیتی بالغ بر سی هزار نفر به صورت سقایی آبرسانی می‌شوند.

به گفته مردم محلی در تابستان در هر ۴۸ساعت دو ساعت آن هم به صورت کم فشار و در زمستان یک شب در میان دو تا سه ساعت آب لوله‌کشی دارند و البته قسمتی از این روستاهای حومه شهر شستون هنوز حتی لوله‌کشی نشده‌اند و از نعمت آب لوله‌کشی هم محروم هستند.

علیرضا قاسمی مدیر عامل آب و فاضلاب استان بلوچستان و سیستان درباره مشکلات آب شرب روستاهای حاشیه شهر آسپیچ و محمدی گفت: بیش از ۱۵روستای حاشیه شهر آسپیچ محمدی اکثراً دارای تأسیسات فرسوده و یا با عمر بالا هستند.

وی با بیان اینکه قطر لوله‌‎های آبرسانی بر اساس جمعیت ساکن طراحی می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به رشد جمعیت فعلی تاسیسات قدیمی جوابگوی جمعیت حال حاضر نیستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*