کدینگ و باطل شدن کارت های سوخت خودروهای بخش بم پشت شهرستان شستون

به گزارش رسانک به نقل از رصد، جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن شهروندان بلوچ، کارت های سوخت آنها را کدینگ و باطل کرده است.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”مردم بخش بم پشت شهرستان شستون ساعت ها در جایگاه های عرضه سوخت حضور داشته و موفق به دریافت سهمیه بنزین خودروهای خود نشدند.“

این منبع در ادامه گفت: ”پس از ساعت ها حضور در جایگاه عرضه سوخت، شهروندان متوجه شدند که کارت های سوخت آنها باطل شده است.“

این منبع افزود: ”باطل شدن کارت های سوخت در حالی صورت گرفته که پیش از این سهمیه سوخت خودروها نیز کم شده و با این اقدام شهروندان بیشتر تحت فشار معیشتی قرار گرفتند.“

با توجه به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، با باطل شدن کارت های سوخت شهروندان بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته و آنها مجبورند بنزین را از بازار آزاد و با قیمت چند برابری تهیه کنند.

شهروندان بخش بمپشت از توابع شهرستان شستون با انتقاد و گلایه شدید خواستار رسیدگی هر چه سریع تر جمهوری اسلامی در این موضوع شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*