حضور معین الدین سعیدی در میان تجمع نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۹۹ معین الدین سعیدی با حضور در میان تجمعات معلمین خرید خدمات قول پیگیری و حل مشکلات آنها را داد.

این معلمان بدون هیچ قرارداد و بیمه ای از نیمه دوم شهریور به جای معلمان در مدارس دولتی مشغول به فعالیت هستند.

این اعتراضات در حالی شکل گرفته که این قشر تحصیلکرده، کمبود نیروهای آموزش و پرورش را پر کرده ولی وزارت آموزش و پرورش هیچگونه خدماتی از جمله بیمه و حقوق به آنها نداده است.

معلمان خرید خدماتی از استان بلوچستان و سیستان هم در این تجمع دیده حضور داشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*