بازداشت دستکم سه نفر از کارکنان ادارات فرمانداری، صمت و شرکت نفت پهره به اتهام قاچاق سوخت

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۹ دستکم سه کارمند از ادارات فرمانداری، صمت و شرکت نفت شهرستان پهره به اتهام قاچاق سوخت توسط وزارت اطلاعات این شهرستان بازداشت شدند.

هویت افراد بازداشت شده توسط رسانک محرز گشته ولی ذکر اسامی منوط به اثبات نیروهای امنیتی دال بر مجرم بودن این افراد میباشد.

بازداشت این افراد توسط نیروهای امنیتی بصورت یک اقدام هماهنگ با ۴ حوزه قضایی فلاورجان، شستون، دُزاپ و چهبار انجام شده است.

گفتنی است که محور فعالیت این افراد، قاچاق سوخت کوره های آجرپزی بوده است که غیر فعال بوده اند.

لازم به ذکر است که در چند ماه اخیر قیمت آجر در بلوچستان به شدت افزایش یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*