میزان باسوادی در بلوچستان، ده درصد پایین تر از میانگین کشوری

به گزارش رسانک، استان بلوچستان و سیستان بیش از ۱۲هزار معلم کمبود دارد و بیش از ۷۰درصد بازماندگان از تحصیل در بلوچستان هنوز جذب نشده اند.

حمیدرضا رخشانی، مدیرکل آموزش و پرورش بلوچستان و سیستان روز پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ۹۹ در شورای آموزش و پرورش این استان به فاصله قابل توجه شاخص های بلوچستان و سیستان در بحث آموزشی و زیرساختی با کشور اشاره کرد که با نگاهی به میزان بودجه ها طی سال‌های اخیر و بررسی های صورت گرفته در خصوص بودجه سال آینده کماکان نمیتوان امیدوار به تحولات چشم‌گیری در بخش عدالت آموزشی به مانند سایر محرومیت های استان بود‌.

رخشانی گفت: از مجموع ۱۴۱ هزار و ۸۷۹ بازمانده از تحصیل در این استان تاکنون ۳۶ هزار و ۲۰۶ نفر جذب و بخش قابل توجهی یعنی ۱۰۵ هزار و ۶۷۳ نفر هنوز جذب نشده‌اند؛ نرخ باسوادی این استان ۸۴.۴۶ درصد است که نسبت به میانگین کشوری با ۹۴.۲۰ درصد فاصله معنا داری دارد، همچنین بلوچستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع از سرانه فضای آموزشی کشور پایین تر است.

رخشانی با اشاره به برخی شاخص‌های باسوادی و پوشش تحصیلی در بلوچستان گفت: نرخ باسوادی ۸۴.۴۶ درصد، نرخ پوشش تحصیلی دوره ابتدایی ۹۲.۶۶، نرخ پوشش تحصیلی دوره متوسطه اول ۷۵.۹۸، نرخ پوشش تحصیلی دوره متوسطه دوم ۵۴.۴۷، نرخ ماندگاری تحصیلی ۳۹.۹۱ و نرخ سرانه فضای آموزشی استاندارد ۳.۲درصد است که همه این شاخص ها و مولفه ها ارتباط مستقیمی با موضوع بازماندگان از تحصیل دارند و برای رفع مشکل بازماندگان از تحصیل بلوچستان و سیستان نیازمند همراهی بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی و نظارتی هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش بلوچستان درخصوص کمبود معلم در استان نیز افزود: استان بلوچستان و سیستان ۱۲ هزار و ۲۱۱ معلم کمبود دارد که ضروری است با توجه به وسعت و پراکندگی آن توجه ویژه به این بخش انجام شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*