یکصد و چهل و یک هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در بلوچستان

به گزارش رسانک، حمیدرضا رخشانی مدیر کل آموزش و پرورش استان بلوچستان و سیستان از وجود ۱۴۱هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در استان خبر داده و گفت که باید نسبت به آن تعیین تکلیف کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش بلوچستان در ادامه گفت: ”با توجه به تفاهم نامه ای که در سطح ملی صورت گرفته اولین قدم این است که بازماندگان از تحصیل را شناسایی کنیم و سپس باید براساس راهکار برای جذب و نگهداشت آنها کار انجام شود.“

رخشانی ادامه داد: ”با اراده ای که در استان نسبت به دانش آموزان بازمانده از تحصیل وجود دارد برای برطرف کردن این مشکل گامهای بلندی ظرف یک ماه آینده برداشته می شود.“

وی افزود: ”عوامل گوناگونی از جمله شرایط جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بسیاری از این قبیل مولفه ها در فرآیند بازمانده شدن از تحصیل برخی فرزندان استان تاثیرگذاری مستقیمی دارد.”

سخنان مدیر کل آموزش و پرورش استان در حالی مطرح شده که مقامات بلندپایه رژیم بارها خبر از برچیده شدن مدارس کپری و خشتی و گلی داده اند ولی این مدارس که تاثیر منفی مستقیم بر دانش آموزان دارد، همچنان وجود دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*