فاشیزم پارس

رسانک/ ‏با تصویب نهایی ستاد عالی بازی‌های ‎المپیک، کاروان ورزش ایران با نام “ستارگان پارسی” و شعار “همه برای ایران” در المپیک توکیو شرکت خواهد کرد.

نامگذاری کاروان ایران در این بازی ها نشان از سیاست فاشیستی اقلیتی است که در رأس امور حکومتی قرار دارند. این در حالی است که ملل‌ تحت ستم در ایران در چند دهه اخیر با بیشترین فشارها مواجه بوده اند و رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی در تلاش برای نابود کردن هویت آنها و یکسان سازی ملی بوده اند.

قطعاً اتحاد و همبستگی ملل تحت ستم در جغرافیای ایران جهت بدست آوردن حقوق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت خود، با حفظ تاریخ و هویت شان برابر است.

#گروه_خبری_تحلیلی_رسانک

#نه_به_جمهوری_اسلامی #فاشیزم_حکومتی #فدرالیسم #ملل_تحت_ستم #ملت_بلوچ #بلوچستان_واحد #اقلیم_بلوچستان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*