آغاز برداشت گوجه‌فرنگی در شهرستان کُنرک

رسانک/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کُنرک گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه برداشت گوجه‌فرنگی در ٢٩٠ هکتار از اراضی بخش زرآباد این شهرستان شروع شده است.

وی افزود: محصول گوجه‌فرنگی در فضای باز در این منطقه در نیمه دوم شهریور ماه کشت  واز دهه اول آذر ماه کار برداشت آن آغاز شده است. 

وی برداشت گوجه‌فرنگی در کُنرک را ۴۵تن در هکتار اعلام کرد و افزود: امسال بیش از ١٣ هزارتن گوجه‌فرنگی از مزارع کشاورزان برداشت خواهد شد.

اولیایی تصریح کرد: امسال نیز باهدف زودرس کردن محصول وکاهش ۲۵درصدی در مصرف آب کشت گوجه‌فرنگی به صورت نشایی انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی کُنرک در آخر گفت: این شهرستان ٧۴٠٠هکتار  اراضی زراعی قابل کشت دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*