جنایت علیه بشریت و “نسل کشی مدرن” توسط حاکمیت در بلوچستان

رسانک/ تلاش برای حذف هویت و نابودی یک ملت در طول تاریخ با روش های مختلف از سوی قدرت ها، به وقوع پیوسته است. 

به همان دلیل و منطقی که حمله به مکانهای تاریخی و فرهنگی جنایت علیه بشریت محسوب میشود، به همان دلیل تفکیک سرزمین تاریخی و آسیب زدن به زبان و فرهنگ مردمانش به سوی پاکسازی ملی و هویتی جنایتی هولناک تلقی میشود.

قوانین بین المللی در مورد حفظ و حمایت آثار فرهنگی و تاریخی تاکید دارند. ماده۵۳ پروتکل اول کنوانسیون ژنو به طور ویژه هرگونه اقدام خصومت‌آمیز علیه مواد و آثار فرهنگی را منع می‌کند و از جمله مانع تبدیل شدن این اشیا به اهداف تلافی‌جویانه (سیاسی یا جنگی) می‌شود.

طبق این قوانین بین‌المللی اماکن و مقوله هایی که میراث فرهنگی محسوب می‌شوند و اماکنی غیرنظامی که مورد استفاده نظامی قرار ندارند، نباید مورد حمله قرار گیرند و تاکید دارد که اشیا و آثار (مادی و معنوی) که دارای اهمیت فوق‌العاده برای میراث فرهنگی مردم می باشند نباید هدف هجوم و مقاصد سیاسی، اقتصادی یا جنگی قرار گیرند.

پیشنهاد تقسیم استان بلوچستان و سیستان که از سوی عده ای تندرو که به دشمنی با مردم بلوچ و جنگ علیه هویت بلوچ شهره دارند، کمتر از جنایتی تاریخی و فرهنگی علیه بشریت در تاریخ بشری نیست.

این طرح که هیچ هدفی جز نابودی و پاکسازی هویت، تاریخ، زبان و فرهنگ یکی از کهن ترین ملت های منطقه ندارد، بایستی به جنایت علیه بشریت محکوم گردد و عوامل آن باید در مقابل محاکم عادلانه حقوق بشری پاسخگو باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*